تخفیف جدید به زودی

    اندازه گیری

    Monday، ۱۸ Esfand ۱۳۹۹

    اندازه های محصولی که میخوای بگیری رو با یکی از پیرهنای خودت مقایسه بزن که

    دقیقن بیاد دستت چجوری تو تن میوفته !

    پیرهنو به حالت پهن شده رو زمین بنداز و سپس مث تصویر اندازه بزن و با یکی از پیرهنای خودت مقایسه کن !